پل معلق بین المللی برای تسهیل حرکت در مرز نپال در اوتاراخند برای مدت کوتاهی افتتاح می شود | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 03:12 PM ISTمنبع: ANI

در 05 نوامبر ، پل معلق بین المللی در دارچولا به مدت 3 ساعت برای جابجایی مردم ، از جمله بیماران ، دانشجویان و کارگران بازگشایی شد. افراد از هند با تأیید دولت های هند و نپال در دوره زمانی به نپال و بالعکس نقل مکان کردند. کشمیر سینگ ، بازرس 11 Vahini از Sashastra Seema Bal ، گفت: “105 نفر از هند به نپال و 129 نفر از نپال به هند نقل مکان کردند.”