پل شرودر: PM Modi فردی بسیار تاثیرگذار است، مدیرعامل AustralianSuper Paul Schroder می گوید | اخبار

23 مه 2023، 09:46 صبح ISTمنبع: TOI.in

جلسه ما بسیار تاثیرگذار بود، نخست وزیر مودی فردی بسیار تاثیرگذار است که تجارت را درک می کند و این نیز بسیار دلگرم کننده است. پل شرودر، مدیر عامل استرالیایی سوپر پس از دیدار با نخست وزیر مودی در سیدنی، می گوید: نخست وزیر درباره رویاهای خود برای هند و اخلاقش صحبت کرد که پیامی واقعا قدرتمند بود. تجربه بسیار خوبی در سرمایه گذاری در هند است.”