پلیس چاتیسگر به جرم “ایجاد” سوختگی در نوزاد با سیگار دستگیر شد | اخبار

31 اکتبر 2020 ، ساعت 11:30 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

یک کارمند پلیس به اتهام سوزاندن نوزاد با سیگار در بالود چاتیسگر دستگیر شد. پلیس گفت متهم پس از شکایت مادر مقتول از متهم دستگیر شد. «شکایتی از سوی مادر مقتول علیه متهم شکایت شد و پس از آن پرونده ای ثبت شد. تحقیقات بیشتر ادامه دارد. “