پس از 3 هفته فلات ، موارد Covid-19 در هند 16 درصد کاهش می یابد | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 02:50 PM ISTمنبع: TNN و آژانس ها

پس از سه هفته ثابت ماندن ، موارد جدید Covid-19 در هند در این هفته حدود 16 درصد کاهش یافت. با این کار ، تعداد هفتگی پرونده ها در حال حاضر تقریباً دو سوم (62٪) از اوج خود در 6 تا 13 سپتامبر کاهش یافته است. نکته مهم ، هنوز هیچ نشانه ای از موج دوم در کشور وجود ندارد. با این حال ، در چهار هفته گذشته ، میزان کشته ها هیچ کاهشی نشان نداده و در حدود 3500 متغیر بوده است. در همین حال ، موارد فعال در هند برای اولین بار در 139 روز به کمتر از 4 لک رسید.