پس از لغو ماده 370 ، مردم بیش از گذشته بیگانه هستند: عمر عبدالله | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 11:05 PM ISTمنبع: ANI

عمر عبدالله ، معاون رئیس کنفرانس ملی جامو و کشمیر ، ضمن لغو ماده 370 هنگام سخنرانی در جامو ، مرکز را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت که پس از لغو ماده 370 ، مردم حتی بیش از گذشته نسبت به دیگر کشورها بیگانه شده اند. وی گفت: “آنها گفتند كه با لغو ، افرادی كه از اداره هندوستان دلسرد شده اند به طور كلی با سایر كشورها جذب می شوند. اما من می خواهم با قاطعیت بگویم که با این افراد این افراد حتی بیشتر از قبل بیگانه هستند. ”