پسری از روستای دور افتاده J & K در AIIMS صندلی را امن می کند اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 03:00 PM ISTمنبع: ANI

Omer Choudhary از منطقه دورافتاده جامو و راجوری کشمیر در اولین تلاش خود از طریق آزمون ورودی واجد شرایط بودن ملی (MB) موفق به دریافت MBBS AIIMS شد. خودآموزی به عمر کمک کرد تا یکی از سخت ترین امتحانات را پشت سر بگذارد. اومر با برجسته بودن عملکرد خود باعث افتخار منطقه شده است. خواهر عمر نیز سال گذشته همان امتحان را پاک کرده بود.