پریانکا گاندی: مردم کارناتاکا ثابت کرده اند که سیاست انحراف دیگر جواب نمی دهد: پریانکا گاندی | اخبار

13 مه 2023، 22:23 ISTمنبع: ANI

دبیر کل کنگره، پریانکا گاندی وادرا، در 13 مه در کنفرانس مطبوعاتی در مورد نتایج انتخابات مجلس کارناتاکا، به مردم کارناتاکا تبریک گفت و گفت که مردم کارناتاکا و هیماچال پرادش ثابت کرده‌اند که سیاست انحرافی دیگر کارساز نخواهد بود و خواهان سیاستی هستند که آنها را حل کند. او گفت: “من به مردم کارناتاکا تبریک می گویم. آنها به سراسر ایالت پیام داده اند که عموم مردم خواهان سیاستی هستند که مسائل آنها را حل کند، سیاستی که در آن مسائل آنها مورد بحث قرار گیرد. مردم کارناتاکا و هیماچال پرادش ثابت کرده‌اند که سیاست انحراف دیگر کارساز نخواهد بود.»