پریانکا گاندی: آچاریا پرامود کریشنام می گوید: پریانکا گاندی چهره مخالفان در نظرسنجی های لوک سبها در سال 2024 خواهد بود | اخبار

17 مه 2023، 08:18 عصر ISTمنبع: ANI

آچاریا پرامود کریشنام، رهبر کنگره، در حین گفتگو با ANI، اظهار داشت که پریانکا گاندی وادرا می‌تواند چهره قوی اپوزیسیون باشد اگر بخواهند در انتخابات لوک سبها در سال 2024 پیروز شوند. او گفت که این دعوا بین تأثیرگذارترین چهره ها خواهد بود. او پیشنهاد کرد که اپوزیسیون باید چهره‌ای را معرفی کند که بتواند نخست وزیر نارندرا مودی را شکست دهد و پریانکا گاندی وادرا چنین چهره‌ای است…» گفت: آچاریا پرامود کریشنام.