پرونده INX Media PMLA: ED ملک کارتی چیدامبارام نماینده کنگره را به ارزش بیش از 11 کرور روپیه ضمیمه می کند | اخبار

19 آوریل 2023، 08:56 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

اداره اجرا (ED) روز سه‌شنبه گفت که دارایی‌هایی را که تخمین زده می‌شود 11.04 کرور روپیه هزینه داشته باشد متعلق به نماینده کنگره، کارتی چیدامبارام در پرونده پول‌شویی INX Media، ضمیمه کرده است. کارتی چیدامبارام، پسر وزیر سابق اتحادیه و رهبر ارشد کنگره پی چیدامبارام، یک نماینده مجلس از کرسی Sivaganga Lok Sabha در تامیل نادو است و در پرونده INX هم توسط CBI و هم توسط ED دستگیر شد. این پرونده مربوط به ارضای ادعایی غیرقانونی است که “مستقیم یا غیرمستقیم” از INX Media Pvt Limited دریافت شده است که تأیید هیئت تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPB) در دوران تصدی پدرش به عنوان وزیر دارایی اتحادیه در دولت UPA به آن اعطا شد.