پرونده Bilkis Bano: مرکز، گجرات با ارائه مقالات مربوط به بخشودگی محکومان در SC موافقت کرد | اخبار

03 مه 2023، 08:31 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

دولت مرکزی و همچنین دولت ایالتی موافقت کرده اند که اسناد مربوط به بخشودگی مجازات متهم را در دیوان عالی ارائه کنند. از آزادی پیش از موعد محکومان این پرونده خشم وجود داشت. در جلسات قبلی، مرکز و دولت گجرات ادعا کردند که از روند بخشودگی مجازات برخوردارند و استدلال کرده بودند که اسنادی را برای نشان دادن نحوه اتخاذ تصمیم به اشتراک نمی‌گذارند. با این حال، دولت ها در تغییر موضع گفته اند که اسناد را در دیوان عالی کشور ارائه خواهند کرد.