پرونده گیانواپی: “دستور به نفع بود…” وکیل طرف هندو پس از دستور دادگاه به ASI درباره “Shivling” می گوید | اخبار

13 مه 2023، ساعت 12:24 صبح ISTمنبع: ANI

پس از اینکه دادگاه عالی دادخواست درخواست تاریخ‌یابی کربن و بررسی علمی «شیولینگ» را پذیرفت، وکیل طرف هندو پرونده گیانواپی، سوباش ناندان چاتورودی در 12 مه گفت که این دستور به نفع کل پرونده‌ها برای رسیدگی به پرونده است. سابهاش ناندان چاتورودی در حین صحبت با ANI گفت: «امروز در مورد تقاضایی که برای TA داشتیم شنیده شد. ما خواسته‌ایم که همه پرونده‌ها با هم جمع شود و دستور موافق بوده است.» قابل ذکر است که دادگاه به ادارات مربوطه دستور داده است تا بررسی های لازم را انجام دهند.