پرونده کولبوشان جدهو: هند می گوید پاکستان دستورات ICJ را رعایت نمی کند | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 07:58 PM ISTمنبع: بار اکنون

هند گفته است که پاکستان در رابطه با پرونده کولبوشان جدهوف به دستورات دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) عمل نمی کند. MEA گفت که پاکستان در پاسخ به موضوعات اصلی مربوط به این پرونده از جمله تهیه همه اسناد و دسترسی بدون مانع و بدون قید و شرط کنسولی کولبوشان جدهو که می تواند مبنای بازنگری و تجدیدنظر موثر باشد به دستور دادگاه بین المللی دادگاه عدالت مأموریت هند در اسلام آباد با ارسال نامه ای به شهنواز ظهر بار دیگر تأكید كرد كه وی فاقد صلاحیت وكالت جدهو است و هیچ دلیلی برای پیشنهاد حضور شارژدار كار هند در دادگاه ندارد.