پرونده قتل شرادا واکر: پدر به دنبال تحویل اجساد فانی برای انجام آخرین مراسم | اخبار

16 آوریل 2023، 01:43 صبح ISTمنبع: TOI.in

در پرونده قتل شرادا واکر، جلسه رسیدگی به اتهامات خاتمه یافته است و دادگاه در تاریخ بعدی جلسه رسیدگی به اتهامات عنوان می کند. در همین حال، پدر شرادا از دادگاه خواسته است که جسد فانی او را به او بدهند تا آخرین مناسک او را انجام دهد. از آنجایی که شرادا در 18 می به قتل رسید و طبق تقویم هندو اولین سالگرد مرگ او در 8 مه است، پدرش می گوید که مایل است آخرین مراسم را قبل از 8 می انجام دهد. منبع: ANI