پرونده قتل تیلو تاجپوریا: شش متهم از دادگاه خانه پاتیالا به زندان تیهار منتقل شدند | اخبار

16 مه 2023، ساعت 12:17 صبح ISTمنبع: ANI

در رابطه با پرونده قتل تیلو تاجپوریا، تا کنون شش نفر توسط پلیس دستگیر شده اند. در 15 مه، این شش متهم از دادگاه خانه پاتیالا دهلی نو به زندان تیهار منتقل شدند. طبق گزارش ها، تاجپوریا، قربانی، در روز 2 مه در داخل زندان تیهار توسط اعضای یک باند رقیب کشته شد. سلول ویژه پلیس دهلی در 11 مه مجدداً از زندان تیهار بازدید کرد تا صحنه جنایت را با افراد دستگیر شده بازسازی کند.