پرواز ایر ایندیا با ترک در شیشه جلو در فرودگاه دهلی فرود آمد، همه مسافران سالم هستند | اخبار

19 آوریل 2023، 09:04 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

در ترمینال هوایی دهلی برای پرواز پونا-دهلی ایر ایندیا وضعیت اضطراری کامل اعلام شد، زیرا با 180 نفر نصب شده و شیشه جلوی آن شکسته شد. بر اساس بیانیه ای، یک ترک جزئی در شیشه جلوی پرواز AI858 ایر ایندیا در مسیر پونا-دهلی باعث شد که هواپیما زودتر از موعد مقرر فرود آید. وی گفت: «به دلیل نقص در ساعت 5:44 بعد از ظهر روز سه‌شنبه برای پرواز ایر ایندیا دهلی از پونا در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی وضعیت اضطراری کامل اعلام شد. این هواپیما حامل 180 مسافر بود.

مطالب جدید خواندنی  کلاس جهانی ابزار مواد شیمیایی دکمه فشاری ساده