پرواز ایر ایندیا با ترک در شیشه جلو در فرودگاه دهلی فرود آمد، همه مسافران سالم هستند | اخبار

19 آوریل 2023، 09:04 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

در ترمینال هوایی دهلی برای پرواز پونا-دهلی ایر ایندیا وضعیت اضطراری کامل اعلام شد، زیرا با 180 نفر نصب شده و شیشه جلوی آن شکسته شد. بر اساس بیانیه ای، یک ترک جزئی در شیشه جلوی پرواز AI858 ایر ایندیا در مسیر پونا-دهلی باعث شد که هواپیما زودتر از موعد مقرر فرود آید. وی گفت: «به دلیل نقص در ساعت 5:44 بعد از ظهر روز سه‌شنبه برای پرواز ایر ایندیا دهلی از پونا در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی وضعیت اضطراری کامل اعلام شد. این هواپیما حامل 180 مسافر بود.