پراگاتی میدان: عملیات تخریب در نزدیکی میدان پراگاتی دهلی انجام شد | اخبار

01 ژوئن 2023، 11:35 صبح ISTمنبع: TOI.in

یک عملیات تخریب توسط مقامات بخش فواید عمومی در میدان پراگاتی دهلی انجام شد. این امر پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی دهلی روز سه شنبه از اعطای هرگونه اقامت به ساکنان کمپ پریانکا گاندی، یک محله فقیر نشین، در واسانت ویهار در برابر تخریب زمین اختصاص داده شده به نیروی ملی واکنش در برابر بلایای طبیعی (NDRF) خودداری کرد.