پراچاندا: نخست وزیر مودی و پراچاندا نپال مذاکرات دوجانبه برگزار کردند | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 04:56 عصر ISTمنبع: TOI.in

نخست‌وزیر نارندرا مودی و همتای نپالی که در سفر به نپال آمده بود، پوشپاکامال داهال ‘پراچاندا’ روز پنجشنبه گفتگوهای گسترده‌ای را با تمرکز بر تقویت همکاری‌های هند و نپال در چندین زمینه از جمله انرژی، اتصال و تجارت انجام دادند. نخست وزیر نپال روز چهارشنبه سفر چهار روزه خود به هند را آغاز کرد. این اولین سفر دوجانبه به خارج از کشور توسط رهبر 68 ساله حزب کمونیست نپال-مائوئیست (CPN-Maoist) پس از تصدی مقام عالی در دسامبر 2022 است. افراد آشنا با سفر رهبر نپال به هند گفتند که تغییر روابط تمدنی بین هند و نپال با همکاری عمیق تر در زمینه های اتصال، اقتصاد، انرژی و زیرساخت ها محور گفتگوهای مودی و پراچاندا خواهد بود.