پرامود ساوانت CM گوا بیانیه خود را در مورد کارگران از اوتار پرادش و بیهار توضیح می دهد | اخبار

04 مه 2023، 01:21 صبح ISTمنبع: ANI

پرامود ساوانت، رئیس وزیر گوا، اظهارات قبلی خود را در مورد دست داشتن کارگران مهاجر از بیهار و اوتار پرادش در فعالیت‌های مجرمانه در این ایالت توضیح داد. وی اظهارات وی را در زمینه لزوم داشتن کارت کار برای شناسایی مجرمان در صورت کارگر بودن بیان کرد. وی همچنین به تحریف سخنانش از سوی برخی رهبران سیاسی اشاره کرد. یک کارگر JDU به نام مانیش کومار شکایتی علیه ساوانت در پاتنه بیهار تنظیم کرد و او را به گسترش ناسیونالیسم جعلی متهم کرد. ساوانت این بیانیه بحث برانگیز را در روز کارگر هنگام حضور در یک مراسم عمومی در گوا بیان کرده بود.