پرالهاد جوشی، وزیر اتحادیه، دلایل از دست دادن BJP را بررسی خواهد کرد، اما فساد یک اتهام ساختگی بود | اخبار

13 مه 2023، 11:59 عصر ISTمنبع: TOI.in

رهبران BJP پس از اینکه حزب در انتخابات مجلس کارناتاکا با شکست بزرگی مواجه شد، در حالت تدافعی قرار دارند. پرالهاد پاتل، وزیر اتحادیه گفت که حزب در حال بررسی همه دلایل احتمالی است، اما گفت که اتهام کمیسیون 40 درصدی اتهامی ساختگی است زیرا هیچ دادگاه یا هیچ مرجع مناسبی فاسد بودن دولت را تشخیص نداده است. با این حال، او گفت که حزب دلایل شکست خود را تحلیل خواهد کرد و قوی تر ظاهر خواهد شد.