پاکستان کنترل بدن گورودوارا دربار صاحب در کارتارپور را به بدن مسلمانان واگذار کرد | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 01:29 PM ISTمنبع: Times Now

حرکتی تکان دهنده برای سیک ها. آشکار شده است که دولت عمران خان کنترل مکان مقدس سیک ها ، گورودوارا دربار صاحب در کارتارپور را به دست گرفته و آن را به یک بدن مسلمان تحویل داده است. پاکستان در واقع مدیریت Gurdwara را از کمیته سیک Gurdwara Parbandhak (PSGPC) پاکستان ربود. پاکستان این مسئله را با لقب آن به عنوان “طرح تجاری پروژه” توضیح داده است ، که باید 9 مقام ETPB از آن مراقبت کنند. برای اولین بار پس از آنکه وزارت امور مذهبی پاکستان (MoRA) واحد مدیریت پروژه (PMU) ، راهرو کارتارپور و تحویل مدیریت و نگهداری Gurdwara Darbar Sahib، Kartarpur Sahib to Evacuee Trust Board Board (ETPB).