پاکستان نیروهای بیشتری را در امتداد LoC مستقر می کند. | اخبار

16 نوامبر 2020 ، 04:01 PM ISTمنبع: Times Now

ارتش پاکستان تک تیراندازهای دیگری را در امتداد خط کنترل (LoC) مستقر کرده است. حدود 7 تا 8 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند و 10-12 نفر زخمی شدند که ارتش هند در 13 نوامبر به تلافی در نقض آتش بس توسط پاکستان در امتداد خط کنترل (LoC) در جامو و کشمیر انجام داد. ارتش هند پناهگاه های سراسر کشور را نابود کرد خط کنترل در چندین مکان. سنگرها از مخازن مخفی بود. به گفته ارتش هند ، تعداد زیادی پناهگاه ارتش پاکستان ، تخلیه سوخت و سکوی پرتاب نیز از بین رفته است. ارتش پاکستان تک تیراندازهای دیگری را در امتداد خط کنترل (LoC) مستقر کرده است. حدود 7 تا 8 سرباز ارتش پاکستان کشته و 10-12 نفر زخمی شدند که ارتش هند در 13 نوامبر به تلافی در نقض آتش بس توسط پاکستان در امتداد خط کنترل (LoC) در جامو و کشمیر انجام داد. ارتش هند پناهگاه های سراسر کشور را نابود کرد خط کنترل در چندین مکان. سنگرها از مخازن مخفی بود. به گفته ارتش هند ، تعداد زیادی پناهگاه ارتش پاکستان ، تخلیه سوخت و سکوی پرتاب نیز از بین رفته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>