پاکستان: تیتر: اعتراض پاکستانی ها به نقض حقوق بشر علیه پاکستان | اخبار

18 آوریل 2023، 01:01 صبح ISTمنبع: ANI

پاکستانی های خارج از کشور در مقابل دادگاه کیفری بین المللی تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان بر نقض فاحش حقوق بشر در پاکستان تاکید کردند. آنها آدم ربایی، دستگیری، شکنجه روزنامه نگاران و قتل فعالان سیاسی در پاکستان را محکوم کردند. گزارشگران بدون مرز پاکستان را از نظر آزادی رسانه در رتبه 157 از 180 قرار می دهد – در 15 درصد پایین. این کشور همچنین شاهد موارد مکرر توهین به مقدسات و قتل های فراقانونی است. پاکستان حتی در زمینه برابری جنسیتی، حقوق زنان و ازدواج کودکان با رتبه ضعیفی مواجه است. اقلیت های پاکستانی در معرض خشونت فزاینده ای قرار گرفته اند.