پاپالپریت سینگ، دستیار امریتپال سینگ به زندان فوق امنیتی دیبروگاره در آسام پرواز کرد | اخبار

11 آوریل 2023، 09:21 صبح ISTمنبع: آینه کن

دستیار نزدیک پاپالپریت سینگ، واعظ جدایی طلب خلستانی، امریتپال سینگ، که روز دوشنبه از امریتسار دستگیر شد، در زندان دیلبورگ آسام اسکان داده خواهد شد. او بر اساس قانون امنیت ملی (NSA) بازداشت شد. NSA اجازه بازداشت تا یک سال بدون هیچ اتهامی را می دهد. منابع گفتند که شش پرونده دیگر نیز علیه پاپالپریت سینگ که به عنوان مربی امریتپال در نظر گرفته می شود، ثبت شده است.