پارلمان: یوگ گورو بابا رامدف در پارلمان جدید | اخبار

27 مه 2023، 01:16 عصر ISTمنبع: TOI.in

ساختمان جدید پارلمان فردا افتتاح می شود. افرادی که فردا قصد دارند مجلس را «غراو» کنند، باید در این باره تجدید نظر کنند و احزاب مخالفی که تصمیم به تحریم مراسم تحلیف گرفته اند باید در تصمیم خود تجدید نظر کنند. یوگ گورو رامدف می گوید، من معتقدم کشتی گیران ما این را درک خواهند کرد و فردا به سمت پارلمان حرکت نخواهند کرد.