پارس ناز پورتال

هدرزهای استاندارد ویژه هر خودرو بر مبنا قوانین سیالات به صورت ظریف طراحی و به صورت ظریف خمکاری و صیقل دیتا می گردد و به این عامل افزایش قدرت،کاهش مصرف سوخت و تنفس خوبتر پیشرانه را به دنبال دارد. اینگونه میللنگها توان بیشتری برای مقابله دارای نیروها دارد البته در درمقابل ارزش بالاتری دارند. به جهت تهیه و تنظیم یک میل سوپاپ باید به عوامل مختلفی نظیر جنس، برند، میزان بستهبودن سوپاپ بر حسب درجه گردش میل سوپاپ، مقدار درجهای که هر دو سوپاپ محل ورود و خروجی حیاتی نیز باز هستند، محدودهای از به دور موتور که در آن میل سوپاپ حداکثر کارایی را دارد، ارتفاع برجستگی بادامک از تراز دایره، مقدار درجه باز بودن سوپاپ محل ورود و خروجی بر حسب گردش میللنگ و میزان درجهای که میل سوپاپ تا نهایی حد سوپاپها را باز میکند، دقت داشت. شرکت دایملر داری دو زیرمجموعه اساسی مرسدس بنز و اسمارت میباشد. دسته دوستداشتنی ۱۹۰ در کنار سری دارای شهرت به Fintail در دو اتاق تبارک و ریز در کنار مدلهای اسپرت سری SL (در در آغاز 190SL و بعد پاگودا) وارد کشور‌ایران شدند که هر یک توانستند بازار هدفشان را تسخیر کنند. ماشینهای پونتون از حیث ظاهری کاهش به اتومبیلهای پیش از جنگ، اصلی گلگیرهای پهناور جلو و اکثر به خودروهای امروزی شبیه بود. از ضررهای این فیلترها می توان به ورود گرد و خاک عمده به پیشرانه نسبت به فیلتر استاندارد اشاره کرد.استفاده از اینگونه فیلترها دارای دقت به گونه و حجم پیشرانه میتواند 3 الی 15 اسب بخار به قدرت خودرو بیفزاید. اصلی دقت به جور و طراحی میل سوپاپ، نوع پیشرانه و حجم آن، تغییر همین قطعه میتواند تغییرات محسوسی در اقتدار از خویش برجای بگذارد. ایتالدیزاین، کمپانی مهندسی و طراحی ایتالیایی است، که در سال ۱۹۶۸ به وسیله جورجتو جیوجیارو و آلدو مانتووانی تأسیس شد. ریمپ کردن ECU عمدتا به مراد ارتقاء پاشش سوخت انجام می‌گردد و همین عمل ارتقا مصرف سوخت و در برعلیه عجله بیشتری را برای خودرو به ارمغان میآورد. سنگینبودن فلایویل سبب ساز می گردد که سرعت پیشرانه به دشواری تغییر‌و تحول کند و همین ادله باعث می‌گردد در بدور تحت به ادله اینرسی ذخیره شده در فلایویل پیشرانه چرخش ایدهآل را بدون خاموششدن نگهداری کند. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت کلیک.