پادشاه کامبوج: پادشاه کامبوج برای بازدید از هند: MEA | اخبار

26 مه 2023، 11:41 عصر ISTمنبع: ANI

ساوراب کومار، وزیر امور خارجه (شرق) وزیر امور خارجه (شرق) در 26 مه اعلام کرد که نورودوم سیهامونی، پادشاه کامبوج، در 30 مه به هند سفر خواهد کرد و با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار خواهد کرد. سفر پادشاه کامبوج در 30 می 2023 انجام می شود. وی با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار خواهد کرد. EAM نیز با او تماس خواهد گرفت. سوراب کومار گفت: رئیس جمهور ضیافتی به افتخار پادشاه برگزار خواهد کرد.