پادشاه کامبوج، نورودوم سیهامونی، برای اولین بار وارد هند شد | اخبار

30 مه 2023، ساعت 02:28 عصر ISTمنبع: TOI.in

نورودوم سیهامونی پادشاه کامبوج روز دوشنبه در اولین سفر دولتی خود به هند وارد دهلی نو شد. وی در بدو ورود به فرودگاه مورد استقبال وزیر امور خارجه راجکومار رانجان سینگ قرار گرفت. پادشاه سیهامونی روز سه شنبه در راشتراپاتی باوان مورد استقبال تشریفاتی قرار گرفت و رئیس جمهور دروپادی مورمو بعد از ظهر همان شب ضیافتی دولتی به افتخار او برگزار کرد.