ویپول امروتلال شاه علیرغم فشارهای سیاسی برای ممنوعیت فیلم، «داستان کرالا» در بریتانیا اکران خواهد شد | اخبار

18 مه 2023، 01:09 صبح ISTمنبع: ANI

ویپول امروتلال شاه، تهیه کننده «داستان کرالا» در 17 مه گفت، علیرغم فشارهای سیاسی برای ممنوعیت این فیلم، هیئت سانسور بریتانیا این فیلم را برای نمایش در این کشور ممنوع کرده است. «آژانس صدور گواهی سانسور بریتانیا دیروز باید گواهی را می داد. در آنجا فشار افکار عمومی زیاد بود. برخی از عوامل سیاسی به طور غیرقانونی سعی در توقف فیلم داشتند. هر اتفاقی که می افتاد سیاسی بود. هیئت سانسور بریتانیا باید قبل از فشار عمومی تسلیم می شد. ویپول امروتلال شاه گفت: فیلم از امروز در بریتانیا اکران می شود.