وینش فوگات می گوید زندگی دخترانی که از رئیس WFI شکایت کرده اند در خطر است اخبار

19 مه 2023، 05:19 عصر ISTمنبع: ANI

کشتی گیر وینش فوگات در 19 مه گفت که کشتی گیران معترض در 21 می گام بزرگی برخواهند داشت اگر در مورد اتهامات بریبوشان شاران سینگ رئیس WFI تصمیمی اتخاذ نشود. او همچنین گفت که این اعتراض تا زمانی که بریبوشان دستگیر نشود ادامه خواهد داشت. او گفت: “جان دخترانی که از او شکایت کرده اند در خطر است.” کشتی گیران برتر کشور از 23 آوریل در Jantar Mantar تظاهرات می کنند.