ویروس کرونا در هند: Govt فراخوان همه طرفها در 4 دسامبر برای بحث در مورد وضعیت Covid-19 | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 03:47 PM ISTمنبع: بار اکنون

دولت یک جلسه همه جانبه برای بحث در مورد وضعیت همه گیر کوید -19 در کشور فراخوانده است. این جلسه در تاریخ 4 دسامبر ساعت 10.30 صبح برگزار خواهد شد و نخست وزیر نارندرا مودی رئیس آن خواهد بود. رهبران طبقات همه احزاب از هر دو مجلس پارلمان برای این جلسه فراخوانده شده اند كه به طور عموم برگزار خواهد شد. این دومین جلسه همه جانبه توسط طرف فراخوان دولت برای گفتگو در مورد وضعیت Covid-19 از زمان شیوع همه گیر است.