ویدئوی ویروسی: گلاب کامرو ، وزیر چاتیسگر ، پا را با رقصندگان تکان داد ، هنجارهای Covid-19 پرتاب شد | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 10:45 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

گلاب کامرو ، وزیر چاتیسگر ، در یک رویداد رقصیدن با دو زن رقصنده را روی صحنه مشاهده کرد. ویدیوی وی در شبکه های اجتماعی در حال ویروسی شدن است. هنجارهای Covid را در این رویداد مشاهده می کنند. در این ویدئو ، شخصی در حال هشدار دادن یادداشت ها روی گلاب کامرو است. وی وزیر در دولت بوپش باقل است و نماینده حوزه انتخابیه بهاراتپور-سونات است.