وکیل عتیق و اشرف: در امنیت پلیس یک نقص بزرگ وجود داشت | اخبار

16 آوریل 2023، 07:52 صبح ISTمنبع: PTI

ویجی میشرا، وکیل عتیق احمد و اشرف، فقدان امنیت پلیس را متهم کرده است، زیرا این دو توسط سه مرد که خود را به عنوان روزنامه نگار در میانه تعامل رسانه ای در روز شنبه شب در حالی که پرسنل پلیس در حال اسکورت آنها بودند به ضرب گلوله به قتل رساندند. یک کالج پزشکی در پرایاگراج برای معاینه. میشرا پرسید: “وقتی او را به دادگاه بردند، نیروهای امنیتی زیادی مستقر شدند. وقتی برای معاینه پزشکی او به اینجا آمدند، چرا فقط 6-7 پرسنل پلیس (با آنها حضور داشتند)؟ چرا فقط یک نفر بود. بازرس و دو SI (با آنها)؟” میشا همچنین گفت که تعلیق مقام های ارشد پلیس پس از این حادثه، کشته شدگان را باز نمی گرداند.