وقتی من وارد عمل می شوم ، آنها در مجلس شورش ایجاد می کنند: شاه در مورد اظهارات غیرقانونی روهینگیای اویسی | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 10:25 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در تاریخ 29 نوامبر به اظهارات اویسی واکنش نشان داد “اگر روهینگیایی غیرقانونی باشد ، وزیر کشور چه کاری انجام می دهد؟” وی گفت ، “وقتی من اقدامی می كنم ، آنها در مجلس شورش ایجاد می كنند. به آنها بگویید که کتباً بگویند که بنگلادشی ها و روهینگیاها باید بیرون رانده شوند … چه کسی طرف آنها را در پارلمان می گیرد؟