وعده باجرنگ دال بان: K Annamalai پس از اعلامیه نظرسنجی کنگره | اخبار

03 مه 2023، 02:10 صبح ISTمنبع: ANI

رئیس تامیل نادو BJP K Annamalai از مانیفست کنگره برای نظرسنجی مجمع کارناتاکا انتقاد کرد و گفت که چنین مانیفست از نظر توسعه کارناتاکا را یک دهه به عقب خواهد برد. وی در ادامه سخنان خود گفت که پس از انتشار مانیفست کنگره، پیش بینی پیروزی آنها به بیست کرسی کاهش یافته است. وی هنگام صحبت با رسانه ها گفت: “PFI در ماژول ترور، حواله، پولشویی و غیره دست داشت. پرونده های UAPA علیه افراد PFI ثبت شد. PFI علیه کشور بود بنابراین PFI ممنوع شد. اما مردم باجرنگ دال درگیر چنین فعالیت هایی نیستند، آنها فداییان هانومان هستند. کنگره که قرار بود 30 تا 40 کرسی کسب کند، پس از انتشار مانیفست به 20 کرسی کاهش یافته است.