وضعیت Covid-19: نخست وزیر نارندرا مودی ریاست جلسه همه احزاب را بر عهده دارد | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 01:49 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی ریاست جلسه همه جانبه با رهبران لباس های مختلف سیاسی و وزرای عالی اتحادیه را بر عهده داشت. این جلسه برای بحث در مورد وضعیت همه گیری Covid-19 در کشور بود. از رهبران طبقات از همه احزاب در لوک سبها و راجیا صبحها دعوت شده است تا در جلسه مجازی که حدود ساعت 10:30 صبح آغاز شد ، شرکت کنند.