وضعیت در مانیپور در حال بهبود، مقررات منع آمد و شد در 11 منطقه کاهش یافت | اخبار

10 مه 2023، ساعت 03:28 عصر ISTمنبع: TOI.in

با کاهش مقررات منع آمد و شد در 11 منطقه از جمله ایمفال وست، بیشنوپور، چورچاندپور و جیریبام، از ساعت 5 صبح به مدت 6 ساعت از ساعت 5 صبح، مقررات منع آمد و شد در ایالت شمال شرقی مانیپور به حالت عادی بازگشت، زیرا هیچ حادثه خشونت آمیز جدیدی در روز چهارشنبه گزارش نشد. سپام رنجان سینگ وزیر اطلاعات و روابط عمومی گفت که حداقل 60 نفر کشته شده اند و بیش از 30,000 نفر بی خانمان شده اند که از این تعداد 26,000 نفر به مکان های امن خارج از مناطق خود منتقل شده اند و 4,000 نفر در کمپ های امدادی نزدیک به خانه های خود باقی مانده اند.