وزیر کشور اتحادیه درباره داستان کرالا: هر حزب سیاسی مخالف فیلم از سازمان تروریستی حمایت می کند | اخبار

10 مه 2023، 01:25 صبح ISTمنبع: ANI

فیلم «داستان کرالا» به موضوعی جنجالی تبدیل شده است که منجر به بحث‌های سیاسی شده است. اسمریتی ایرانی، وزیر رشد زنان و کودکان و امور اقلیت ها، با اشتراک دیدگاه خود در مورد این موضوع، در 9 ماه مه اعتقاد خود را ابراز کرد. وی اظهار داشت که هر سازمان سیاسی مخالف فیلم به طور غیر مستقیم از سازمان های تروریستی حمایت می کند. او به عنوان یک والدین معتقد بود که احزاب سیاسی که حقوق شهروندان را محدود می کنند، از چنین روش های ترور حمایت می کنند.