“وزیر کشور آمیت شاه متخصص برخورد کشور است…” BK Hariprasad در مورد رویارویی اسد | اخبار

14 آوریل 2023، 22:23 ISTمنبع: ANI

یک روز پس از کشته شدن پسر گانگستری تبدیل به سیاستمدار عتیق احمد در یک برخورد توسط نیروی ویژه پلیس UP، LoP BK Hariprasad مجمع کارناتاکا مرکز را هدف گرفت و گفت که وزیر کشور آمیت شاه بزرگترین متخصص برخورد کشور است و آنها هستند. انجام رویارویی به امید تغییر سیاسی. «حدود 50 درصد از اعضای BJP علیه این حزب شورش می کنند. همه چیز در حزب خوب نیست. وزیر کشور آمیت شاه به عنوان متخصص برخورد کشور شناخته می شود. او به همین دلیل از گجرات غیرقانونی شد. همین کار توسط UP CM Yogi انجام می شود. این چیزی است که پس از شکست قانون اتفاق می افتد. آنها به امید تغییر سیاسی با یکدیگر برخورد می کنند.»