وزیر کشاورزی امیدوار است هنگام دیدار با رهبران مزرعه “نتیجه مثبت” | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 03:08 PM ISTمنبع: ANI

وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار امیدوار است که جلسه مهم با رهبران مزرعه در 03 دسامبر منجر به “نتیجه مثبت” شود. تومار برای ملاقات با رهبران کشاورز از محل زندگی خود عزیمت کرد. در همین حال ، 40 رهبر کشاورز وارد ویگیان بهوان شدند. “ما امیدواریم که مذاکرات مثمر ثمر باشد. اگر خواسته های ما برآورده نشود ، کشاورزان در رژه روز جمهوری که در دهلی برگزار می شود ، شرکت خواهند کرد. “، رئیس کشاورز ، راکش تیکایت گفت. دولت به رهبری مودی معتقد است که قوانین مزرعه به نفع کشاورزان است. با این حال ، اتحادیه های کشاورزان اصلاحات جدید دولت را رد کرده بودند ، زیرا می ترسند اصلاحات جدید آنها را در رحمت شرکت های بزرگ بگذارد.