وزیر راه آهن بنگال غربی و ماماتا بانرجی وزیر سابق راه آهن به محل حادثه قطار بالاسوره رسیدند | اخبار

03 ژوئن 2023، 02:33 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

در محل حادثه قطار بالاسور، CM بنگال غربی و وزیر سابق راه آهن ماماتا بانرجی گفت: “کوروماندل یکی از بهترین قطارهای سریع السیر است. من سه بار وزیر راه آهن بودم. از آنچه دیدم، این بزرگترین حادثه ریلی در بیست و یکم است. قرن.اینگونه موارد به کمیسیون ایمنی راه آهن تحویل داده می شود و آنها بررسی می کنند و گزارش می دهند…تا جایی که من می دانم هیچ دستگاه ضد برخوردی در قطار نبود.اگر دستگاه در قطار بود این اتفاق نمی افتاد. اتفاق افتاد… مرده ها را نمی توان برگرداند اما اکنون کار ما عملیات نجات و بازگرداندن وضعیت عادی است.