وزیر دفاع راجنات سینگ وارد J&K’s Rajouri | اخبار

07 مه 2023، ساعت 12:29 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 6 مه وارد راجوری شد تا وضعیت را در بحبوحه عملیات نیروهای امنیتی برای خنثی کردن تروریست ها بررسی کند، یک روز پس از انفجاری که جان پنج سرباز ارتش هند را در این منطقه گرفت. این پنج سرباز در جریان عملیات ضد تروریسم “Trinetra” ارتش هند با پلیس جامو و کشمیر و CRPF در 5 می کشته شدند.

مطالب جدید خواندنی  کشتی گیران باید این کار را 3 ماه پیش انجام می دادند: یوگشوار دات با تأخیر در ثبت یک FIR در برابر رئیس WFI | اخبار