وزیر دفاع راجنات سینگ برای بررسی وضعیت امنیتی عازم راجوری شد | اخبار

06 مه 2023، 05:15 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع اتحادیه راجنات سینگ در 6 مه عازم راجوری شد تا وضعیت امنیتی را در بحبوحه رویارویی بین نیروهای امنیتی و تروریست ها در منطقه جنگلی کندی راجوری بررسی کند. پنج سرباز در درگیری در منطقه جنگلی کندی در ماه مه جان خود را از دست دادند و چهار سرباز مجروح شدند. 05 صبح این حادثه در حالی رخ داد که نیروهای امنیتی عملیات خود را در J&K تشدید کردند و در پی آن تروریست ها یک دستگاه انفجاری را در راجوری منفجر کردند.