وزیر دفاع راجنات سینگ با همتای چینی لی شانگفو دیدار دوجانبه داشت اخبار

27 آوریل 2023، ساعت 22:00 ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 27 آوریل با لی شانگفو وزیر دفاع چین در سازمان همکاری شانگهای (SCO) دیداری دوجانبه داشت. وزیر دفاع ریاست نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در 27 آوریل در دهلی را بر عهده خواهد داشت.

مطالب جدید خواندنی  SmartThings سامسونگ برای کمک به کنترل دستگاه های Google Nest | اخبار