وزیر دارایی جارخند: مرکز باید مردم را از برداشت اسکناس های 2000 روپیه ای آگاه می کرد | اخبار

21 مه 2023، ساعت 12:53 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دارایی جارکند، دکتر رامشوار اوراون، در مورد تصمیم دولت مرکزی مبنی بر خروج اسکناس های 2000 روپیه ای از گردش اظهار نظر کرد. او در حین صحبت با ANI گفت: “مردم فقیر اسکناس های 2000 روپیه ای ندارند. خانواده های طبقه متوسط ​​ممکن است آن را داشته باشند و افراد طبقه بالاتر آن را به وفور داشته باشند. مرکز باید قبل از تصمیم گیری مردم را آگاه می کرد. RBI صلاحیت اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد زیرا ارز در کشور را تنظیم می کند. من تصمیم را درست یا نادرست نمی‌گویم، تنها چیزی که می‌گویم این است که مردم با مشکل و ناراحتی مواجه نشوند.»