وزیر امور خارجه گفت: ایستادگی در برابر LAC: هند به طور دوجانبه به چین نزدیک می شود | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 01:31 PM ISTمنبع: بار اکنون

وزیر امور خارجه جایشانکار با اشاره به نزدیکی روزافزون هند با ایالات متحده ، گفت: “عقیده من این است که هند دو طرفه تر به چین نزدیک می شود ، اما با تعادل جهانی موافقت می کند. در مقابل ، من فکر می کنم چین بیشتر تحت تأثیر اشخاص ثالث قرار دارد. ‘ وی همچنین بر اهمیت حفظ “صلح و آرامش” در روابط دو جانبه تأکید کرد. وی افزود: هند بیش از 30 سال است که به طور مداوم از این روش پشتیبانی می کند و انتظار دارد “چینی ها به تعهدات خود عمل کنند”.