وزیر امور خارجه اس جایشانکار در نشست سازمان همکاری شانگهای در گوا سخنرانی کرد | اخبار

05 مه 2023، ساعت 11:20 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

EAM S Jaishankar روز پنجشنبه به همتای چینی خود Qin Gang اهمیت حل و فصل مناقشه مرزی شرقی لاداخ و تضمین صلح و آرامش در امتداد LAC برای عادی سازی روابط دوجانبه را منتقل کرد. جایشانکار همچنین با همتای روس خود سرگئی لاوروف در مورد همکاری دوجانبه کلی، درگیری اوکراین و مسائل منطقه ای و جهانی مورد علاقه دوجانبه گفتگوهای گسترده ای انجام داد. نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در گوا در حال برگزاری است.