وزیر امور خارجه آمیت شاه ، توییتر “باند گوپکار جهانی می شود” اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:15 PM ISTمنبع: Times Now

وزیر کشور آمیت شاه روز سه شنبه با بیان اینکه جامو و کشمیر بخشی جدایی ناپذیر از هند بوده ، هست و خواهد بود ، گفت که کنگره و گروه Gupkar می خواهند جامو و کشمیر را به دوران وحشت و آشوب بازگردانند. شاه به سخنان رهبران اتحاد گوپکار برای جستجوی کمک بین المللی برای بازگرداندن ماده 370 استناد کرد و از سونیا گاندی و راهول گاندی رهبران کنگره پاسخی خواست تا در صورت حمایت از آنها توضیح دهد.