وزیر امور خارجه آمیت شاه ، توییتر “باند گوپکار جهانی می شود” اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:15 PM ISTمنبع: Times Now

وزیر کشور آمیت شاه روز سه شنبه با بیان اینکه جامو و کشمیر بخشی جدایی ناپذیر از هند بوده ، هست و خواهد بود ، گفت که کنگره و گروه Gupkar می خواهند جامو و کشمیر را به دوران وحشت و آشوب بازگردانند. شاه به سخنان رهبران اتحاد گوپکار برای جستجوی کمک بین المللی برای بازگرداندن ماده 370 استناد کرد و از سونیا گاندی و راهول گاندی رهبران کنگره پاسخی خواست تا در صورت حمایت از آنها توضیح دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>