وزارت راه آهن به دنبال اطمینان دولت پنجاب از ایمنی قطار برای بازگرداندن خدمات است. | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 09:10 PM ISTمنبع: ANI

وزارت راه آهن با توجه به اعتراض کشاورزان در ریل راه آهن ، حرکت قطارها در پنجاب را متوقف کرده بود. سخنگوی وزارت راه آهن DJ نارین به ANI گفت که وزارت راه آهن فقط به دنبال اطمینان از دولت ایالتی است ، به محض اعطای آن ، قطارها را اداره می کند. دی جی ناراین گفت ، “وزارت راه آهن چندین بار به دولت پنجاب نامه نوشت تا از امنیت خطوط ریلی و نگهبانان راه آهن اطمینان حاصل کند. به محض اطمینان اطمینان ، قطارها را حرکت خواهیم داد زیرا در شرایط فعلی امکان راه اندازی قطار برای ما وجود ندارد. از ابتدا ما طرفدار راه اندازی قطار هستیم اما همه آنچه که ما نیاز داریم ترخیص کالا ، اطمینان از دولت ایالتی است. ”