ورزشکاران باید به SC، پلیس ایمان داشته باشند: Anurag Thakur | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:44 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور وزیر ورزش در 31 مه با رسانه ها در مورد اعتراض این کشتی گیر صحبت کرد. وی از کشتی گیران خواست به پلیس و قوه قضائیه ایمان داشته باشند. انوراگ تاکور گفت: “شما باید به دادگاه عالی، پلیس و فدراسیون ورزش ایمان داشته باشید. آنها باید منتظر بمانند تا تحقیقات به پایان برسد.»