وحشت ببر در اوتاراکند: مقررات منع آمد و شد در چندین روستای پائوری اعمال شد | اخبار

18 آوریل 2023، 10:45 صبح ISTمنبع: TOI.in

با توجه به وحشت ببرها، اداره ولسوالی پاوری گرهوال در ده ها روستای تحصیلات ریخانیخال و دوماکوت منع رفت و آمد وضع کرده است. جدای از این، مدارس و مراکز انگنوادی هر دو این آموزشگاه ها در روزهای 17 و 18 آوریل بسته خواهند ماند. این دستورات پس از کشته شدن یک مرد توسط یک ببر در روستای دالا در ریخانیخال صادر شد. دو روز پیش اداره جنگل ها برای صید ببر قفسی در روستا نصب کردند.